EĞİTİMKIBRISMANŞETSİYASET

CTP: Plansızlık, programsızlık ve iş bilmezlik nedeniyle eğitimde fırsat eşitsizliği derinleşiyor

Basın açıklamasının tam metni şöyle:
“Okullar açılalı bir ay geçmiş olmasına rağmen sorunlar devam ediyor. Kalabalık sınıfların yanı
sıra plansızlık, programsızlık ve işbilmezlik nedeniyle ilköğretimde oluşturulan ve fırsat
eşitliğinin derinleşmesine neden olan üç ayrı eğitim, öğretim uygulamasına çözüm
bulunamamıştır.
İlkokul çağında olup özel okullara devam eden öğrenciler tam gün eğitim almaktadır. Kamu
okullarına devam eden ilkokul öğrencilerinin bir kısmı normal programa devam edip tam
eğitim alırken, yüzde 52’sini oluşturan diğer bir grup ise dönüşümlü/seyreltilmiş programı
takip etmekte ve normal programa devam eden öğrencilere oranla 2 haftada yüzde 47 eksik
eğitim almaktadır. Bu durum var olan fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirmekte ve telafisi
mümkün olmayan eğitim kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır. 1 ve 2 sınıflarda ise
katliam denecek uygulamalar söz konusu. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri
açısından son derece önemli olan sosyal ve eğitsel etkinlikler önemsizmiş gibi göz ardı
edilmekte olup dönüşümlü/seyreltilmiş eğitim alan çocukların, normal programa devam
eden öğrencilere göre iki haftada yüzde 71 oranında eksik eğitim almalarına neden
olunmaktadır. Eğitim Bakanlığı bu yanlıştan derhal vazgeçmelidir.
Plansızlık, programsızlık ve iş bilmezlik nedeniyle eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleşmesine
neden olan Eğitim Bakanlığı şimdi de öğretmen atamalarında yasaları ihlal ederek geçici
öğretmen görevlendirmeleri üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmaktadır.
Öğretmenlik sınavları Ağustos ayı sonlarında, müdürlük ve muavinlik sınavları ise Eylül ayı
ortalarında yapılmış olmasına rağmen atamalar henüz tamamlanamamıştır. Yanı sıra
müdürlük, muavinlik ve emekliye ayrılma gibi durumlar nedeniyle münhal olan yerler çeşitli
mazeretler öne sürülerek siyasi istismar malzemesi yapılmakta ve geçici öğretmenlerle
doldurulmaya çalışılmaktadır.
Geçici Öğretmen görevlendirme kuralları 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 10(A)
maddesinde açık ve net bir şekilde belirlenmiştir. Müdür ve muavin yükselmeleri, emekliye
ayrılma gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkan münhal yerler geçici öğretmenlerle
doldurulamaz. Söz konusu münhal yerler sürekli kadro yeri olup Kamu Hizmeti Komisyonu
tarafından doldurulmalıdır. Aksi bir uygulama Kamu Hizmeti Komisyonu sıralama listelerinde
sıradan atanmayı bekleyen öğretmenleri mağdur etmekte olup yasaları ihlal etme anlamına
gelmektedir. Anayasa, yasa ve kural tanımayan Azınlık Hükümeti’ni bu yanlıştan vazgeçmeye
davet eder, olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu