SPOR

Ali Koç’tan Türk futbolu için önerilerGençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç sunumunda, Türk futbolunun sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Öncelikle devletin ilgili birimleri, kulüpler, federasyon ve akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulacak 10 yıllık Türkiye futbol stratejisi hazırlanması, stratejide yer alan hedeflerin sporun tüm paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılıp bir hedef birliği ve mutabakatın sağlanması gerektiğini.”

“Bakanlığa bağlı özerk bir kurum kurulsun” önerisi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı SPK, EPDK, BDDK gibi özerk bir kurumun kurulması gerektiğini belirten Koç, bu kurumun görev sorumluluklarını ise şöyle açıkladı:

“- Futbolun ve Türk sporunun genel yönetimi (vizyon, misyon, ana hedeflerin belirlenmesi).

– Kulüplerde mali disiplin ve öz denetimin geliştirilmesi.

– Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş birliği içerisinde en küçük yaş gruplarından başlamak üzere yapılacak müsabaka ve turnuvalarla ülkemizin futbolcu havuzunun geliştirilmesi.

– Net futbol ihracatçısı bir ülke olabilmek için gereken asgari yatırımların ve teşviklerin belirlenmesi.

– Türk futbolunu geliştirecek tecrübe ve donanıma sahip, başta antrenör olmak üzere, analist, gözlemci ve benzeri insan kaynağının yetiştirilmesi için uygun ortamın oluşturulması.

– Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen işlemlerin denetlenmesi.

– Kulüplere hukuki, finansal, ticari ve altyapı danışmanlığı verilmesi.”

“Spor mevzuatı sadeleştirilmeli”

TFF ve Kulüpler Birliğinin görev ve sorumluluklarının çağın ihtiyaçlarına göre belirlenip güncellenmesi ile TFF Yönetim Kurulu’nun liyakat bazlı belirlenmesi gerektiğini de öneren Ali Koç, futbolu da ilgilendiren spor mevzuatının yeniden yapılandırılması ve sadeleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Profesyonel ve amatör sporlarla uğraşan sporculara eğitim ve öğretim hayatlarında kolaylık sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Koç, “okul saatleri konusunda kolaylık sağlanması, sınav başvuruları ve üniversite giriş puan katsayıları gibi konularda düzenlemeler yapılması, eğitimleri süresince burs imkanlarından faydalandırılması” gibi düzenlemeler yapılmasını istedi.

Türk futbolunda mali sorunlar ve çözüm önerileri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Türk Futbolunda Mali Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” başlığı altında da kulüplerin içinde bulunduğu yüksek seviyedeki birikmiş yükümlülüklerin detaylı şekilde incelenerek yeni Finansal Fair Play düzenlemeleriyle örtüşecek, uzun vadeli ve kalıcı çözüm sağlayacak bir yapılandırma paketi oluşturulması gerektiğini anlattı.

Koç, geçen aylarda tamamlanan konsorsiyum kredilerinin kulüplerin içinde bulundukları sorunlara çözüm olmayacağının aşikar olduğunu ifade ederek, sportif ve operasyonel faaliyetler için ihtiyaçların göz ardı edilmediği, faiz, vade ve sözleşme koşullarının gerçekçi bir şekilde belirlendiği, her kulübün ihtiyacına adil bir şekilde cevap veren bir çözüm paketi getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Finansal borçluluğa benzer şekilde birikmiş vergi borçları, SGM payları ve SGK primlerinin, diğer yasal yükümlülüklerin yapılandırılması gerektiğini belirten Koç, Türk futbolunun marka değerini ve güvenilirliğini ciddi anlamda zedeleyen birikmiş futbol ailesi borçlarının da (transfer, futbolcu, menajerler borçları) yapılandırma paketi içerisine dahil edilmesini önerdi.

Ali Koç, mevcut yükümlülüklerin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:

“- Amatör spor branşlarına harcanan stopaj iadelerinin, geçmiş uygulamalarda olduğu gibi, tamamının yedi gün içerisinde kulüplere aktarımının sağlanması.

– Müsabaka seyir hasılatlarının sinema, tiyatro, opera, bale ve müze giriş ücretlerine benzer şekilde değerlendirilerek yüzde 8 KDV oranına tabi tutulması.

– Yurt dışından transfer edilen sporcular için bir önceki kulüplerine ödenen sözleşme sonlandırma (transfer) bedellerinin Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu hükümleri açısından vergiden istisna sayılması.

– Mevcut durumda yıllık geliri 500 bin TL’yi aşan sporculardan talep edilen yüzde 20 ilave vergi ödeme yükümlülüğünün kaldırılması ya da kademeli bir geçişle 3 sene sonra yürürlüğe girmesi.

– Spor Genel Müdürlüğü tarafından stat, reklam ve bilet gelirleri üzerinden talep edilen payların (yüzde 5-25) geriye dönük işlemler dahil olacak şekilde kaldırılması.

– Kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet gösteren kurumlarda damga vergisi muafiyeti olduğundan; sporun profesyonelleşmesi amacıyla kurulan şirketlerde faaliyet gereği yapılan aşağıdaki sportif işlemlerin damga vergisinden istisna sayılması. TV spor paketlerindeki KDV oranının düşürülerek yayıncı kuruluşların ihalelerde tekliflerin artmasının sağlanması.”

“Gelirlerin artırılması”

Ali Koç, futbolda mali sorunların giderilebilmesi için gelirlerin artırılması gerektiğine de işaret ederek, bahis ve yayın gelirlerinin artırılması, olimpik ve amatör sporlara destek olan kulüplere talepleri doğrultusunda stadyumların ve spor salonlarının devredilmesi, kulüplerin arsa ve arazi tahsisi bakımından desteklenmesi ile Kulüpler Birliği ve TFF’nin birlikte pazarlayabileceği reklam ve sponsorluk gibi ürünlerin geliştirilmesi, gerektiğini anlattı.

Koç, futbol kulüplerinin altyapı yatırım eksikliklerinin giderilebilmesi için acil eylem planı hazırlanması gerektiğini vurgularken, bunun için yapılması gereken önerilerini şöyle sıraladı:

“- Ülke genelinde altyapı tesis envanterinin çıkarılması. Bölgeler, iller ve ilçeler özelinde altyapı tesisi ihtiyacının belirlenmesi.

– Belirlenen ihtiyaçların giderilebilmesi için futbol kulüplerine ve yerel yönetimlere ayni (arsa tahsisi, ekipman desteği) ve nakdi yardım yapılması.

– Futbol kulüplerinin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım teşviklerinin belirli ve şeffaf kriterlerle adil olarak verilmesi.

– Müsabakalarda forma giyen altyapı oyuncuları için belirlenecek kriterler çerçevesinde yayın havuzundan pay ayrılması.

– Kulüplerin altyapı oyuncuları için oluşturulacak B takımlarının alt liglerde mücadele etmelerine imkan verilmesi.

– A takımlara altyapılardan yetişmiş oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmesi.

– Ülke genelinde, MEB ile iş birliği içerisinde genel sportif yetenek taraması yapılması.

– Sporu tabana yayabilmek amacıyla, tüm ülkeyi kapsayan genel bir “sporcu lisans tescili” sistemi kurulması. Tüm spor okulları ve/veya spor kulüplerinin bu tescile kayıtlarının yapılması.

– Teknoloji standartları belirlenerek tüm Süper Lig maçlarında performans datasının toplanması ve tüm kulüplerle paylaşılarak rekabetin artırılması.”

Futbolda marka yönetiminin önemine değinen Ali Koç, Türk futbolunun pazarlama gücü, marka imajı ve gelir yapısı konularında da çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Diğer Haberler

Başa dön tuşu